Zdjęcie z kursu taternickiego

COACHING & WSPINANIE W WARSZAWIE!

           Zobacz!

 

Kurs na drogach nieubezpieczonych

 

 

Kurs wspinaczki na drogach nie ubezpieczonych jest szkoleniem 4-dniowym. Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które ukończyły Kurs wspinaczki na drogach ubezpieczonych oraz dla osób aktywnie wspinających się w skałach po drogach ubezpieczonych. Kurs ten ma na celu przygotowanie do wspinaczki po drogach nie wyposażonych w stałą asekurację, a tym samym jest 'wstępem' do wspinaczki wysokogórskiej. Podczas szkolenia omawiany jest sprzęt używany we wspinaczce wysokogórskiej oraz metody budowania układu asekuracyjnego, w tym zakładania punktów, budowania stanowisk, prowadzenia liny itd. Wspinamy się zarówno po drogach jedno jak i wielo wyciągowych. Ze względu na to, że operacje sprzętowe na tym etapie szkolenia są bardziej skomplikowane, istotne jest aby osoba przystępująca do tego kursu dysponowała już pewnym doświadczeniem wspinaczkowym nabytym przynajmniej na szkoleniu.


 

OGÓLNY PROGRAM SZKOLENIA

 

            Zapoznanie się ze sprzętem wspinaczkowym

            Zakładanie punktów asekuracyjnych

            Budowanie stanowisk

            Nauka zjazdu oraz wychodzenia po linie

            Nauka prowadzenia dróg na własnej protekcji

            Wspinanie po drogach wielowyciągowych

            Cykl wykładów teoretycznych

 

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs na drogach ubezpieczonych.
Dla osób zaawansowanych istnieje możliwość przystąpienia do kursu bez wcześniejszego kończenia kursu. Osoby takie będą musiały wykazać się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi wchodzącymi w zakres kursu.
Szkolenie przebiega w grupach: 4 osoby + instruktor. Świadectwo ze skierowaniem na kurs tatrzański otrzymują osoby po pomyślnym zaliczeniu zajęć praktycznych i zdaniu testu końcowego.

Do kursu mogą przystąpić osoby mające ukończone min. 15 lat. Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do kursu wyłącznie za zgodą rodziców.

 

 


---> C E N N I K <---

 


Wszystko na temat tego co zabrać i jak się przygotować do kursu znajdziesz w informacjach praktycznych. Przeczytaj koniecznie!

 

Szkoła zapewnia: komplet sprzętu renomowanych firm światowych oraz ubezpieczenie NW.


 


 

 

TERMINY w/w  KURSU NA ROK 2017 UMAWIAMY INDYWIDUALNIE. 

 

Masz pytania? Skontaktuj się: krozbicki@wspinanievertigo.com

 

Designed and created by
Piotr Poniedziałek