Zdjęcie z kursu taternickiego

COACHING & WSPINANIE W WARSZAWIE!

           Zobacz!

 

Uprawnienia

 


 

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora wg wzoru z rozporządzenia Ministerstwa Sportu. Absolwent kursu uzyskuje państwowe uprawnienia zawodowe. Legitymacja wystawiana jest w ciągu 1 TYGODNIA od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerami i pieczęciami wg standardów UE.

 

Kurs pozwala uzyskać kwalifikacje instruktorskie tym osobom, które uprawiają skalną wspinaczkę na odpowiednio wysokim poziomie i chciałyby uzyskać możliwość profesjonalnego nauczania adeptów.

 

Absolwenci kursu, po uzupełnieniu kursu o cześć ogólna i praktyki, otrzymują stopień instruktora REKREACJI LUB SPORTU wspinaczki sportowej (w zależności od poziomu trudności pokonywanych dróg wspinaczkowych), uprawniający do prowadzenia różnego rodzaju zajęć wspinaczkowych i szkolenia sportowego: na sztucznych ścianach wspinaczkowych (wspinaczka halowa), a także na skałach plenerowych na drogach ubezpieczonych stałymi punktami asekuracyjnymi, również wielowyciągowych.

 

Powyższe uprawnienia państwowe pozwalają na zatrudnienie w klubach sportowych, ośrodkach sportu, komercyjnych ośrodkach wspinaczki halowej, szkołach wspinaczki (halowej i skałkowej), a także mogą być angażowani do prowadzenia zajęć w szkołach powszechnych.

 

Uzyskany po zaliczeniu całości kursu stopień instruktorski jest stopniem "państwowym". Legitymację instruktorską wystawia Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (posiadająca zezwolenie Ministerstwa).

 

Kurs składa się z trzech części: ogólnej, dotyczącej ogólnej wiedzy o teorii i praktyce sportu, fizjologii wysiłku, zasadach treningu sportowca itp. oraz specjalistycznej – wspinaczkowej oraz praktyk. kurs instruktora wspinaczki przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

 

Legitymacje wydaje Uczelnia – partner PAS, na podstawie przyznanych przez Ministerstwo uprawnień oraz rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2001 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2001). Wszystkie legitymacje są rejestrowane w bazie w Ministerstwie Sportu, a dzięki ratyfikacji międzynarodowej są ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest jedynym i niezbędnym dokumentem do pracy w charakterze instruktora!

 

Legitymacja jest honorowana i premiowana dodatkowymi punktami przez AWF-y przy zdawaniu egzaminów wstępnych.

 

.


Designed and created by
Piotr Poniedziałek