Zdjęcie z kursu taternickiego

COACHING & WSPINANIE W WARSZAWIE!

           Zobacz!

 

Uczestnicy kursu

 


 

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące wspinaczkę skałkową oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (lekarz sportowy lub medycyny pracy).


 

Egzamin sprawdzający kandydatów: Dolina Bolechowicka,
piątek przed kursem o g. 11.00 – wspinaczka po drodze VI.2+/3 OS Flash.


 

Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności do przystąpienia do kursu instruktorskiego skontaktuj się z kierownikiem kursu krozbicki@wspinanievertigo.com

 

Kursanci muszą dysponować własnym sprzętem wspinaczkowym: kask, uprząż, buty wspinaczkowe, strój sportowy, lina pojedyncza 50 m, uprząż, 3 karabinki HMS, przyrząd dwufunkcyjny – (reverso, ATC guide), 8 pętli z taśmy (6 krótkich, 2 długie), 10-12 ekspresów, 6-8 wolnych karabinków.

oraz przeczytać BARDZO DOKŁADNIE materiały dostępne na naszej stronie w dziale "Poradnik".


Designed and created by
Piotr Poniedziałek