Zdjęcie z kursu taternickiego

COACHING & WSPINANIE W WARSZAWIE!

           Zobacz!

 

Cena


 

Część specjalistyczna z wspinaczki 1190 zł brutto

 

Część ogólna 350 zł brutto

 

RAZEM obie części: 1.540 zł brutto


 

W cenę nie jest wliczone zakwaterowanie (ok 25 zl nocleg) i wyżywienie (we własnym zakresie). Korzystanie z noclegów nie jest obowiązkowe.

Z części ogólnej zwolnieni są wyłącznie ABSOLWENCI studiów wychowania fizycznego (licencjackich, magisterskich i podyplomowych), absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu lub instruktorzy sportu innych dyscyplin (wymagane jest okazanie dyplomu lub zaświadczenia na pierwszych zajęciach)

Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu

Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.

 

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do Ministerstwa Sportu, przygotowanie limitowanej koszulki instruktorskiej).

 


Designed and created by
Piotr Poniedziałek