Zdjęcie z kursu taternickiego

COACHING & WSPINANIE W WARSZAWIE!

           Zobacz!

 

Program ogólny

 


 

        Część teoretyczna


 

        3 dni- 24 godziny zegarowe (32 h lekcyjne)

 

        Psychologiczne i coachingowe aspekty pracy instruktora (2 godziny-Jakub Rozbicki)

 

        Sztuczne ściany wspinaczkowe. Normy techniczne i zasady użytkowania. Bezpieczeństwo wspinania w hali (2 godziny-Jakub Rozbicki)

 

        Sprzęt i wyposażenie wspinacza. Zasady doboru i użytkowania. Oznakowanie (2 godziny-Jakub Rozbicki)

 

        Zasady asekuracji. Odpadnięcie. Zasady prowadzenia. Sposoby przechodzenia dróg wspinaczkowych (4 godziny-Jakub Rozbicki)

 

        Technika zjazdu. Wybrane techniki linowe (Jakub Rozbicki-2 godziny)

 

.       Metodyka szkolenia. Nauczanie technik: ruchu, asekuracji, prowadzenia. (2 godziny-Jakub Rozbicki)

 

        Zasady organizacji szkolenia wspinaczkowego. (2 godziny- Jakub   Rozbicki)

 

        Zasady organizacji i prowadzenia treningu wspinaczkowego (Jakub Rozbicki-2 godziny)

 

        Zawody wspinaczkowe. Zasady organizacji i sędziowania. Regulaminy. (Rafał Nowak-2 godziny)

 

        Wspinaczka osób niepełnosprawnych (Maciej Książko -2 godziny)

 

        Dieta wspinacza sportowego (Paweł Grochowalski-2 godziny)


 

        Część praktyczna


 

       6 dni – 48 godzin zegarowych (64 h lekcyjne)

 

       Zasady wykorzystywania sztucznej ściany w procesie szkolenia- 8 godzin-zajęcia praktyczne na hali w Reni Sporcie

 

       Zajęcia praktyczne w skale – 40 godzin

      

       (prowadzą Piotr Kruczek i Jakub Rozbicki)


Designed and created by
Piotr Poniedziałek