Zdjęcie z kursu taternickiego

COACHING & WSPINANIE W WARSZAWIE!

           Zobacz!

 

Procedura zgłoszenia

 

 

Należy wpłacić zaliczkę 500 zł (lub pełną kwotę) na konto bankowe:


 

POLSKA AKADEMIA SPORTU

01-461 Warszawa

mBank (BRE BANK WBE/Łódź)

95 1140 2004 0000 3202 5484 8110

tytułem: WSPINACZKA, termin kursu, imię i nazwisko kursanta

 

 

Zapisać się na kurs – wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na stronie, spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie Zebrać wymagane dokumenty:

 

Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

 

Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (cała kwota powinna wpłynąć na konto PAS do rozpoczęcia zajęć)

 

2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

 

Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania w dziale dokumenty)

 

Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) – np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

 

Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

 

Ubezpieczenie NNW obejmujące wspinaczkę skałkową

 

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie

 

Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4


Designed and created by
Piotr Poniedziałek