Zdjęcie z kursu taternickiego

COACHING & WSPINANIE W WARSZAWIE!

           Zobacz!

 

Informacje podstawowe

 

Jeśli nasz partner miał wypadek powinniśmy podjąć działania w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa i względnego komfortu aż do momentu nadejścia służb ratowniczych. Naszym obowiązkiem jest także natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb działających na danym terenie o zaistniałym wypadku. Patrz: Kontakt ze służbami ratowniczymi.
Na czas oczekiwania powinniśmy znaleźć miejsce możliwie wygodne – płaskie, suche, osłonięte od wiatru. Jeśli jest zimno konieczne jest ogrzewanie poszkodowanego przy pomocy folii NRC lub własnego ciała. Bardzo istotne jest zapewnienie poszkodowanemu poczucia bezpieczeństwa i spokoju. Nie wpadać w panikę!!!

 

W jak najkrótszym czasie musimy dowiedzić się maksymalnie dużo o stanie poszkodowanego.

 

 

Czy odpowiada na pytania?


TAK: jest przytomny, ma zachowaną akcję serca i oddycha.
Ważne pytania: czy może poruszać kończynami, czy ma w nich czucie, czy odczuwa ból – gdzie, czy nie ma duszności, nudności, wymiotów.
NIE: oceniamy dalej

 

Czy oddycha?


Oceniamy to przykładając dłoń lub policzek do ust i nosa poszkodowanego. Powinnismy poczuć fale ciepłego powietrza. Ruchy klatki piersiowej nie są miarodajne!
TAK: zachowana jest też czynność serca
NIE: sprawdzamy akcję serca

 

Czy jest akcja serca?


Tętno sprawdzamy na tętnicy szyjnej z boku krtani, po jednej stronie. Używamy do tego palców dłoni z wyjątkiem kciuka.
TAK: jeżeli występuje tylko brak oddechu musimy rozpocząć sztuczne oddychanie (patrz: Reanimacja), jeżeli jest oddech możemy przystapić do dalszej oceny urazów poszkodowanego, nie zapominając o sprawdzaniu (co minutę) oddechu i akcji serca
NIE: podejmujemy akcję reanimacyjną Patrz: Reanimacja

 

Czy ma widoczne obrażenia?


Złamania, obrażenia głowy, obrażenia wewnętrzne brzucha i klatki piersiowej, szok. Gdy ustalimy rodzaj obrażeń podejmujemy działania w celu zabezpieczenia poszkodowanego aż do nadejścia służb ratowniczych. Patrz: Pomoc przy konkretnych urazach

 

Utrata przytomności


W przypadku utraty przytomności kiedy nieprzytomnego nie można ocucić należy:

  • sprawdzić tętno i oddech – w przypadku ich braku reanimujemy,
  • udrożnić drogi oddechowe,
  • co 1 minutę skontrolować czynności życiowe,
  • ukłożyć poszkodowanego na boku.

 

U nieprzytomnego leżącego na wznak może nastąpić wstrzymanie oddechu i udławienie się w wyniku zapadnięcia się nasady języka, co może spowodować zgon. Właściwa jest pozycja boczna, o ile nie ma podejrzenia urazu kregosłupa.

 

Pozycja ta gwarantuje swobodne oddychanie i drożność dróg oddechowych. Pozycja ta dobra jest wyłącznie dla osób oddychających samoistnie i mających prawidłową akcję serca.

 

Krwotok


Krwotok jest łatwy do zdjagnozowania o ile mamy do czynienia z krwotokiem zewnętrznym. W przypadku krwotoku wewnętrznego, który może być spowodowany np. upadkiem z wysokości, dochodzi do znacznego pogorszenia stanu poszkodowanego bez widocznych uszkodzeń zewnętrznych.
W przypadku wystąpienia krwotoku zewnętrznego dążymy do jego zatamowania. Duża utrata krwi może doprowadzić do śmierci!. Przy uszkodzeniu tętnicy krew wypływa z rany pulsującym strumieniem i jest jasnoczerwona. Przy uszkodzeniu żyły krew sączy się i jest ciemno czerwona.
Najprostszym i jedynym właściwym sposobem tamowania krwotoku jest uciśnięcie miejsca krwawienia. Uciskamy poprzez przyłożenie jałowego opatrunku i przybandażowanie go do miejsca krwawienia. W przypadku krwawienia tętniczego może pomóc uciśnięcie tętnicy doprowadzającej krew do miejsca krwawienia.

 

W przypadku konkretnych urazów ciała niezbędne jest właściwe działanie zabezpieczjące poszkodowanego. Więcej: Pomoc przy konkretnych urazach


Designed and created by
Piotr Poniedziałek