Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
SKLEP
Wspinanie Vertigo

KURS INSTRUKTORSKI
Kurs zawodowy
INSTRUKTOR HOLISTYCZNY
wspinaczki sportowej/rekreacji ruchowej
Kurs po którym uczestnicy otrzymują uprawnienia państwowe
i NIE JEST szkoleniem licencjonowanym przez Polski Związek Alpinizmu.
 
Czas trwania
14 dni z czego:
10 dni-praktyczna część specjalistyczna (poniedziałek-środa)
4 dni-staż w skałkach (czas na odbycie praktyk-do 3 lat po kursie)
Dodatkowo/opcjonalnie/dla chętnych-dwie (60 minutowe) sesje rozwojowe/coachingowe w formie rozmowy (online lub osobiście)

Cena
2900 zł 
Cena kursu nie obejmuje dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. 
Opłaty dodatkowe:
 • koszt wydania legitymacji instruktorskiej 100 zł
 • jednorazowy wstęp na ściankę wspinaczkową (1 dzień w trakcie trwania kursu) – około 30 zł. 


Limit osób 14

Terminy w sezonie 2024


Edycja jesienna

Październik 7-16.10
 
Warunki rezerwacji
Rezerwacja kursu następuje po wpłacie zadatku w wysokości 1000 zł na konto:

Vertigo Jakub Rozbicki
Alior Bank
89 2490 0005 0000 4530 4208 0960
 
W przypadku rezygnacji-zadatek przepada!
 
Prosimy o kontakt po wpłacie zadatku – często na nasze konto trafia on dopiero po paru dniach.
Data wpłaty decyduje o kolejności przyjmowania na kurs.
Resztę kwoty płacimy pierwszego dnia kursu w gotówce-nie posiadamy terminala płatności. Istnieje możliwość wpłaty całej kwoty na konto. Osoby potrzebujące faktury za szkolenie proszone są o zgłoszenie tego faktu przed kursem.

Idea
Kurs prowadzimy od 2009 roku. Cieszy się niesłabnącym powodzeniem ze względu na interaktywność oraz warsztatową formę pracy. Osoby kończące naszą imprezę potrafią szkolić przyszłych adeptów wspinaczki ponieważ uczą się przede wszystkim PRAKTYKI instruktorskiej popartej przeszło 20-letnim stażem prowadzących.
W czasie kursu wykorzystujemy nowoczesne metody uczenia osób dorosłych-elementy komunikacji transformującej Richarda Bolstada, Cykle Kolba, programowanie neurolingwistyczne, model holistyczny Roberta Diltsa, metody feedbacku warsztatowego oraz podejście skoncentrowane na kliencie Carla Rogersa będące odłamem psychologii pozytywnej.
Wierzymy, że osoby dorosłe uczą się najefektywniej kiedy lekcje lub treningi prowadzi świadomy instruktor-stąd też częsta opinia wśród absolwentów, że nasz kurs przebudował nie tylko Ich sposób postrzegania szkolenia wspinaczy, ale także poszerzył świadomość jako ludzi, a nawet zmienił wielowymiarowo życie (!)
Naszą ambicją jest więc stworzenie instruktora holistycznego - kreującego profesjonalną relację ze swoimi podopiecznymi, pracującego z dobrą intencją wykorzystując zaufanie i świadomą komunikację z kursantami.

Opinie
"Pełny profesjonalizm ze strony prowadzących ten kurs Kuby i Piotra. Po raz pierwszy kurs na którym nie było tylko Pana wykładowcy i suchej teorii z kosmosu a realia i umiejętne zaangażowanie całej grupy uczestników kursu. Świetna integracja zespołu oraz wiele ciekawych aspektów jak praca z osobami niepełnosprawnymi itp. Nowatorska metoda prowadzonych zajęć praktycznych i teoretycznych!!! Mam nadzieję że wszyscy uczestnicy potwierdzą w pełni moje zdanie. 100 % zadowolenia!!!! Zero nudy!!! Gorąco polecam!!!:)"
                                                                                                                                

"Kurs w którym uczestniczyłem przerósł moje oczekiwania. Bardzo profesjonalnie przeprowadzona część specjalistyczna jak i teoretyczna zajęć. Zazwyczaj na kursach w których uczestniczyłem jakiś czas temu była tylko schematycznie przedstawiana teoria przez Pana prowadzącego i ludzie którzy zasypiali z nudy gdy ten przez 8 h nawijał. W tym przypadku forma warsztatów i pomysłowość prowadzenia zajęć aktywnie angażowała wszystkich uczestników kursu z których naprawdę wynosiliśmy wiele konkretnej wiedzy. W zajęciach praktycznych też wiele nowych i ciekawych rzeczy które przydadzą się w kształceniu adeptów wspinaczki tym bardziej, że aura jak na wrzesień dopisała. Przede wszystkim wymiana wspólnych doświadczeń których nie znajdziemy w żadnych książkach. 100 % zadowolenia i 0 nudy. Gorąco polecam!!!!!"
                                                                                                                                
"Wiązać ósemkę jest dość łatwo i tak samo dość łatwo nauczyć kogoś jak ją wiązać. Znacznie trudniej sprawić, żeby ktoś już od śniadania marzył o wiązaniu ósemki, wpinaniu ekspresów, trenowaniu na sekcji, wyjeździe w skały, a przede wszystkim o tym, żebyście to Wy byli jego instruktorem, bo to Wy najlepiej go rozumiecie, to przy Was czuje się dobrze i wszystko szybko i lekko chwyta. Unifikacja operacji sprzętowych jest też ważna ale bez umiejętności miękkich, bez holistycznego podejścia do ludzi to o kant d… rozbić. Obok twardej wiedzy właśnie ten klucz do serca ludzi macie okazje z kursu Kuby Rozbickiego wynieść w kieszeni."

 
"Co to był za tydzień!!! Bardzo się cieszę, że w końcu udało mi się odbyć kurs instruktorski u @jakubrozbicki
Od początku podjęcia się wyzwania trenowania ludzi wiedziałam, że jak już robić kurs to właśnie u tego Pana. Nie chodzi tutaj tylko o ogrom wiedzy którą się dzieli, a bardziej jak to robi. Szczęście miałam takie, że w tej edycji brali udział ludzie, którzy doskonale wiedzieli po co przyjechali. Kuba z każdego z nas wyciągnął to co dobre, pomógł nam zrozumieć naszą trenerską energię i sprytnie (nawet nie zauważyłam kiedy) poukładał to co wymagało uporządkowania. Życie to ciągły rozwój, nieustanne zdobywanie doświadczeń i dzielenie się nimi z tymi, którzy tego chcą. Szczególnie wtedy, kiedy Twoja praca łączy się z wywieraniem wpływu na innych.
Nie zamykajcie swoich umysłów, ćwiczcie ich plastyczność i zdolność zrozumienia tego, co z pozoru jest Wam obce. I właśnie, grunt to chcieć!"

Miejsce    
Skałki podkrakowskie (Kobylany, Bolechowice, Będkowice, Jerzmanowice). 

Ilość miejsc
Na wybrany termin kursu przyjmujemy maksimum 14 osób. Przed szkoleniem prosimy o wypełnienie kwestionariusza uczestnika (przesyłamy online).
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla kogo?
Kandydaci na stopień instruktora sportu powinni posiadać minimum 3-letni staż wspinaczkowy, odpowiedni poziom sportowy (egzamin na drodze VI.2+ flash) oraz przedstawić wykaz przejść (buldering, skały, ew. góry).
Kandydaci na stopień instruktora rekreacji powinni posiadać minimum 3-letni staż wspinaczkowy, odpowiedni poziom sportowy (egzamin na drodze VI+ flash) oraz przedstawić wykaz przejść (buldering, skały, ew. góry).
Kandydaci na kurs powinni charakteryzować się nienaganną postawą etyczną.
Mile widziane rekomendacje z Klubu Sportowego/Wspinaczkowego/Wysokogórskiego.
 
Noclegi
Kurs odbywa się głównie w Brandysówce www.dolinabedkowska.pl więc zachęcamy do rezerwacji noclegów właśnie tam-jest możliwość skorzystania z pola namiotowego.
W przypadku braku miejsc zachęcamy również do rezerwacji noclegów w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach gdzie działa hotel o standardzie turystycznym
tel. 12 285 21 14. https://modr.pl/strona/kontakt
Polecamy także pensjonat Ostaniec
https://e-turysta.pl/pensjonat-agroturytstyczny-ostaniec-beblo-101811.html
Dobrą opcją jest również nocleg nad knajpą Sen o Dolinie w Kobylanach (u wylotu Doliny Kobylańskiej)
tel. 12 257 93 03  www.senodolinie.pl
Polecamy także Agroturystykę Paczyńscy w Bolechowicach 
http://www.jurakrakowskoczestochowska.com/oferta/pokaz/23
tel. 
123974891 666070333
 
Co należy zabrać ze sprzętu?
 • Kask
 • Uprząż
 • Gri-Gri/Click-up lub inny przyrząd hamujący automatycznie
 • 3 karabinki HMS i przyrząd dwufunkcyjny (Reverso, ATC Guide itp.)
 • 12 ekspresów
 • Linę pojedynczą (przynajmniej 50 m długości)
 • Pętle (2x120 cm, 4x60 cm),
 • 2 pętle z repsznura do wiązania węzłów samozaciskowych
 • 6 karabinków wolnych/zwykłych
 • Buty wspinaczkowe
 • Woreczek na magnezję
 • Opcjonalnie-przyrząd samozaciskowy (małpa, t-block), bloczek (-i)
 • Materiały do notowania-długopis, pisaki, zeszyt itp.
 
Wymagane dokumenty (OBLIGATORYJNE!)
 • Dowód tożsamości-kserokopia
 • Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie,
 • Wypełnioną i podpisaną kartę kursanta-wysyłamy mailem,
 • Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu,
 • Kserokopię ubezpieczenia NNW obejmujące wspinaczkę skałkową na czas trwania kursu,
 • Zaświadczenie o niekaralności-wyciąg z sądu właściwego dla miejsca zamieszkania.

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
 • ukończyła 18 lat;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta);
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta);
 
Uprawnienia 
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu/rekreacji (w zależności od poziomu sportowego). Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej - może prowadzić zajęcia wspinaczkowe i szkolenia na sztucznych ścianach (wspinaczka halowa), a także w skałkach na drogach ubezpieczonych stałymi punktami asekuracyjnymi.

STRUKTURA KURSU

Część ogólna kursu (teoria) 

100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). 
Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały wysyłamy mailem). Ta część kończy się egzaminem ogólnym (test jednokrotnego wyboru).
 
Z tej części zwolnieni są:
 • absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
 • instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
 • absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu

Część specjalistyczna (teoria i praktyka)

122 godziny zegarowe-(162 godziny lekcyjne)

1. Ćwiczenia, wykłady, warsztaty –  72 h zegarowych -zajęcia w sali i w plenerze. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym- praktycznym oraz pisemnym opisowym. Pytania do egzaminu przesyłamy przed kursem.
2. Praca własna kursanta i samokształcenie - 18 h zegarowych - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. przygotowanie konspektów na podane tematy, itp. Każdy uczestnik przygotuje prezentację na wybrany temat. Przedstawi ją w formie prelekcji podczas zajęć praktycznych.
3. Praktyki instruktorskie - 32 h zegarowych - odbywane są po kursie w zaaprobowanej przez organizatora szkole wspinaczkowej u doświadczonego instruktora wspinaczki.
Praktyki odbywają się w skałkach na kursie trwającym cztery dni wg, programu http://www.wspinanievertigo.com/kursy/kurs-na-drogach-ubezpieczonych.html
Warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika praktyk-wysyłamy mailem.

Terminy zajęć

Sprawdzian umiejętności kandydatów:
poniedziałek o g. 11.00 - wspinaczka po drodze o stopniu trudności VI.2+ w stylu flash.
Poniedziałek jest dniem rozpoczęcia kursu w którym odbywają się również zajęcia organizacyjne/integracyjne - trwają one w tym dniu średnio do godz. 16.00.

Uwaga!
Osoby, które nie zaliczą PRZEJŚCIA DROGI w 1 próbie, ale mają wysokie umiejętności i wiedzę, zostają dopuszczone do udziału w kursie i zaliczą egzamin w przyszłości lub odrobią pracę domową (poprawią wykaz przejść skalnych). Alternatywą może być też uzyskanie zamiast legitymacji instruktora sportu legitymacji instruktora rekreacji ruchowej po pokonaniu drogi o stopniu trudności VI+
Początek zajęć dydaktycznych to wtorek godzina 9.00 w umówionym miejscu.
Zajęcia będą odbywać się codziennie od 9.00 do 17.00.
 
Egzaminy specjalistyczne oraz z części ogólnej również w środę ostatniego dnia kursu.
Przed kursem zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

http://www.wspinanievertigo.com/trening-wspinacza.html
http://betlejemka.org.pl/materialy-edukacyjne/

Zakończenie kursu przewidujemy na godzinę 15.00/16.00

Ramowy program kursu

Część teoretyczna
3 dni- 24 godziny zegarowe (32 h lekcyjne)
 • Psychologiczne i coachingowe aspekty pracy instruktora (4 godziny)
 • Sztuczne ściany wspinaczkowe. Normy techniczne i zasady użytkowania. Bezpieczeństwo wspinania w hali (2 godziny)
 • Sprzęt i wyposażenie wspinacza. Zasady doboru i użytkowania. Oznakowanie (2 godziny)
 • Zasady asekuracji. Odpadnięcie. Zasady prowadzenia. Sposoby przechodzenia dróg wspinaczkowych (4 godziny)
 • Technika zjazdu. Wybrane techniki linowe (2 godziny).
 • Metodyka szkolenia. Nauczanie technik: ruchu, asekuracji, prowadzenia. Zasady organizacji szkolenia wspinaczkowego. (4 godziny)
 • Zasady organizacji i prowadzenia treningu wspinaczkowego (2 godziny)
 • Zawody wspinaczkowe. Zasady organizacji i sędziowania. Regulaminy. Przewodniki wspinaczkowe. Ubezpieczenia OC i NW dla instruktorów (4 godziny)
 • Wspinaczka osób niepełnosprawnych (2 godziny)

Część praktyczna
6 dni - 48 godzin zegarowych (64 h lekcyjne)

1. Zasady wykorzystywania sztucznej ściany w procesie szkolenia wspinacza - 8 godzin-zajęcia na sztucznej ścianie wspinaczkowej w Krakowie.

2. Zajęcia w skale - 40 godzin.
 • wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży;
 • praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy; inne węzły opcjonalne, zwijanie i przenoszenie liny;
 • dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
 • wykorzystanie punktów naturalnych;
 • łączenie punktów asekuracyjnych;
 • budowanie stanowisk do wędki;
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
 • obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri i inne przyrządy hamujące automatycznie;
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
 • prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
 • zakładanie stanowisk zjazdowych;
 • montaż safe liny-sposoby-miejsce instruktora w czasie szkolenia;
 • przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu;
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
 • inne sposoby zjazdu na linie (niski przyrząd), metody historyczne;
 • zjazd ze stanowiskiem pośrednim;
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
 • wychodzenie po linie (prusikowanie);
 • opuszczanie partnera na linie;
 • uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
 • sposoby wyciągania poszkodowanego partnera na stanowisko;
 • zwózka poszkodowanego;
 • łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą);
 • technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała - pozycja frontalna i boczna, wspinaczka statyczna i dynamiczna;
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania;
 • przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach.

3. Praktyki instruktorskie-32 godziny

W wybranej szkole wspinaczki u instruktorów zaaprobowanych przez kierownika kursu.
Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy".


Jeśli masz pytania-zapraszam do kontaktu :-)

Jakub Rozbicki

Instruktor Wspinaczki Sportowej 225/K/2007
tel. +48 601 631 838
krozbicki@wspinanievertigo.com